ORGANISATIES
LIDMAATSCHAPPEN VAN WBG-POOLING

Verband der Fleischwirtschaft e.V.

De Duitse vereniging voor de vleesindustrie vertegenwoordigt de belangen van ondernemingen op alle terreinen in de vee- en vleessector.

Milchindustrie-Verband e. V.

De Duitse vereniging voor de zuivelindustrie is het centrale belangen- en voorlichtingsplatform voor de zuivelindustrie en alle onderwerpen die daarmee samenhangen.

Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Als schakel tussen wetenschap en praktijk ondersteunt het Duitse instituut voor levensmiddelentechniek zijn partners in het innovatieproces.

D. Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V.

De Duitse maatschappij voor diergeneeskunde mag onder meer de bevordering van wetenschap, onderzoek en onderwijs, maar ook het stimuleren van nieuwe aanwas tot haar taken rekenen.

Związek ‘Polskie Mięso’ (The Polish Meat Union)

Mieso is een organisatie die de economische belangen vertegenwoordigt van haar binnen de vleesindustrie opererende leden.

GS1 Germany GmbH | Partner

GS1 Germany begeleidt de ontwikkeling en implementatie van open, brancheoverkoepelende en wereldwijd geldende normen.

Landbrug & Fødevarer

De Deense raad voor landbouw en voeding vertegenwoordigt de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie van Denemarken, waaronder begrepen bedrijven, handel en landbouworganisaties.

Kulinaria Deutschland e.V.

Deze vereniging vertegenwoordigt 130 middelgrote bedrijven in de levensmiddelenindustrie op het gebied van culinaire producten.

VDKL

De VDKL is een Duitse ondernemersorganisatie rondom de temperatuurgestuurde opslag, distributie en logistiek van diepvriesproducten en verswaren.

Landesverband der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft e.V.

Der Verband vertritt die Interessen und Belange seiner über 1.600 Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

FEBEV

FEBEV is the National Belgian Federation of slaughterhouses, cutting plants and wholesalers for pork, bovine, sheep and equidae. 130 members from the three regions within Belgium.