CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

WBG-Pooling zapewnia certyfikowane czyszczenie i dezynfekcję (zgodnie z koncepcją HACCP) zanieczyszczonych pojemników typu E, palet H1 i skrzyniopalet. W przypadku pojemników używanych w przemyśle spożywczym spełnione są również surowe wymogi rozporządzenia w sprawie higieny żywności i rozporządzenia w sprawie pojemników do transportu żywności (IFS-Logistics). Certyfikowane czyszczenie i dezynfekcja stanowią część sieci WBG-Pooling. Firma WBG-Pooling przesyła oczyszczone i zdezynfekowane nośniki ładunku z ogólnoeuropejskich zakładów higieny do zakładów produkcyjnych klientów. Pojemniki typu E, palety H1,skrzyniopalety i specjalne nośniki ładunku z tworzywa sztucznego są automatycznie czyszczone i dezynfekowane w zakładach higieny.

Naszym celem jest najwyższa jakość

  • Czyszczenie za pomocą chemicznych środków (wolnych od związków QAV) i wody pitnej zgodnie z przepisami dotyczącymi wody pitnej.

  • Dezynfekcja za pomocą gorącej pary o temperaturze 90°C lub środka dezynfekującego testowanego zgodnie z normą UE IHO.

  • Codzienna kontrola jakości za pomocą własnych próbek

  • oczyszczone i zdezynfekowane pojazdy chłodnie, plombowanie przestrzeni ładunkowej, temperatura chłodni nie wyższa niż 6°C