RECYCLING
ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA
WBG-POOLING GMBH

Odpowiedzialność za środowisko powinna stanowić integralną część polityki firmy, tak jak w przypadku firmy WBG-Pooling GmbH & Co. KG. Dlatego sieć WBG-Pooling nie tylko zmniejsza emisję CO², ale również wprowadziła system recyklingu w ramach „Programu zrównoważonego rozwoju”. Jako wieloletni partner przemysłu spożywczego, WBG-Pooling GmbH & Co. KG posiada dużą sieć certyfikowanych firm recyklingowych. WBG-Pooling GmbH & Co. KG kupuje wadliwe pojemniki typu E, palety H1 i skrzyniopalety Big Box, a następnie przekazuje je certyfikowanym zakładom przetwórstwa tworzyw sztucznych, aby uzyskać jak największy zwrot dla klienta.